Canvas Logo
İLE DAHA KOLAY|HIZLI|GÜVENİLİR|EKONOMİK

Imac

REÇETEM NEDİR?

Bilindiği üzere Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı "Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin Önlenmesi" başlıklı 1. bileşenin 5. alt bileşeni mucibince "Elektronik Renkli Reçete Sistemi" kurulmuş ve 14/03/2017 tarihli ve E.966 (2017/1) sayılı Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamına alınmıştır. Projenin devamında 28/11/2017 tarihli ve E.4437 (2017/4) sayılı Genelge ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar, 05/03/20l8 tarih ve E.672(2018/2) sayılı Genelge ile de normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçları içerecek şekilde kapsam genişletilmiştir.

05/03/2018 tarih ve E.671 sayılı Bakan oluru ile tüm ilaçların renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesi talimatlandırılmıştır. 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçları Bakanlığımız Reçetem (E-Reçete) Sistemi üzerinden imzalamaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

COVID-19 UYGULAMASI

Reçetem Sistemi sağlık hizmet sunucularında kullanılan ilaç ve tedavi bilgilerine dair veri bütünlüğü sağlanmakta , tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzu oluşturulmaktadır.

Reçetem Uygulaması Covid-19 İlaç İstemi Ve Ayaktan Reçetesi İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

Görüntüle

Videolar

Şemalar

Haberler